Navigation close button

Historia

Lokalizacja Przecławia przypada prawdopodobnie na czasy Bolesława V Wstydliwego. Według legendy dotyczącej czasów piastowskich, w II poł. XIIIw. książę krakowsko – sandomierski Bolesław V Wstydliwy podarował zameczek myśliwski swemu rycerzowi, Przecławowi Ligęzie herbu Półkozic.
Zamek w Przecławiu wzniósł i otoczył ziemnymi wałami obronnymi w latach 1518 – 1529 Mikołaj Ligęza herbu Półkozic. Nowa budowla obronna stanęła opodal średniowiecznego zameczku myśliwskiego. Obie budowle, drewniana i murowana, stały obok siebie przez ok. 130 lat – aż do czasów „potopu szwedzkiego”. Dobra znajdowały się w rękach Ligęzów do roku 1578, następnie zaś jako posag Anny Ligęzianki przeszły w ręce Koniecpolskich. W latach 1560 – 1582 Ligęzowie oraz Koniecpolscy dokonali przebudowy wnętrz.
W 1654 roku przecławski majątek wraz z zamkiem zakupili Tarnowscy herbu Leliwa. W 1655 roku Rzeczypospolitą objęła wojenna zawierucha, określana jako „potop szwedzki”. Skutki najazdu Szwedów były długotrwałe. Jesienią 1655 roku został spalony stary, średniowieczny zamek drewniany. Okazały murowany zamek renesansowy przetrwał wojnę. W 1668 roku Tarnowscy sprzedali klucz dóbr (część miasta Przecławia i 8 wsi) wojewodzie lubelskiemu Władysławowi Reyowi herbu Oksza, w prostej linii potomkowi Mikołaja Reya z Nagłowic. Odtąd 9 pokoleń Reyów mieszkało tutaj kolejno aż do 1944 roku.
W okresie rozbiorów Przecław znajdował się w zaborze austriackim. W 1806 roku Kajetan Rey, właściciel miasta i zamku, otrzymał od dworu cesarskiego nobilitujący Reyów z Przecławia tytuł hrabiego. W latach 1808 – 1810 Kajetan Rey dokonał przebudowy zamku. Nad pomieszczeniem klatki schodowej dostawiony został alkierz oraz usunięto grzebień attyki.
Na skutek wojen światowych (w latach 1914 – 1918 i 1939 – 1945), przecławski zamek został pozbawiony wielu unikatowych zbiorów. Po zakończeniu drugiej wojny światowej Reyowie opuścili siedzibę rodu i przenieśli się do Francji. W latach 1945 – 1967 pomieszczenia zamkowe służyły różnym użytkownikom i różnym celom, m.in. obiekt został zamieniony na magazyny PGR. W 1967 wybuchł pożar, który dopełnił zniszczeń, aż w końcu wnętrza straciły swoje piękno. W 1969 roku zamek został wpisany do katalogu zabytków, a w 1970 roku zniszczony obiekt został przejęty przez WSK „PZL – Mielec”. Przerwany został proces dalszego popadania obiektu w ruinę.
Dyrekcja mieleckich zakładów lotniczych nawiązała współpracę z prof. Wiktorem Zinem oraz wieloma naukowcami, artystami – konserwatorami sztuki i rzemieślnikami. Przez lata 1975 – 1988 ten unikatowy, bo zachowany niemalże w oryginale, zabytek polskiego renesansu został olbrzymim nakładem finansowym przywrócony do dawnej świetności stając się atrakcyjnym i reprezentacyjnym miejscem.
W 2005 roku zamek otoczony 10 – hektarowym, założonym w XVII wieku parkiem, został zakupiony przez Państwa Dorotę i Andrzeja Tyszkiewiczów. Nowi właściciele przeprowadzili szereg prac modernizacyjnych, które miały na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do oczekiwań Gości. Osuszono mury, wymieniono kanalizację i wodociągi oraz centralne ogrzewanie. Przeprowadzono prace adaptacyjne sal muzealnych i zamkowych piwnic. Uruchomiono kuchnię i restaurację, a w odrestaurowanej XIX – wiecznej oficynie przyzamkowej urządzono stylowe apartamenty. Dzięki tym pracom oraz osobistemu mecenatowi właścicieli nad polskim dziedzictwem kultury Zespół Zamkowo – Parkowy w Przecławiu przeżywa swój ponowny renesans.
Zamek Przecław od strony parku
– litografia M.B. Stęczyńskiego z 1849r.
Zamek Przecław od frontu – XIXw.
 Zamek Przecław pod koniec XIXw.
Panorama zamku i dziedzińca 1900r.
Sala z pamiątkami po Mikołaju Reyu

 

Hrabia Kazimierz Rey z siostrą Marią i kuzynką
galeria_zdjec_historycznych_8_800
Hrabina Józefa z Konopków Reyowa w bibliotece
Zbrojownia z trofeami zdobytymi na Turkach
Rodziny Reyów, Konopków i Solaków przed podróżą powozem
Po polowaniu w majątkach Przecław i Rzemień
Przy trofeum myśliwskim Kazimierz Rey z gajowym

 

 Przy stole myśliwskim uczestnicy polowania
z Henrykiem Sienkiewiczem – 14 stycznia 1903r.
galeria_zdjec_historycznych_13_800
Kazimierz Rey w saloniku myśliwskim
Rodzina Reyów przed zamkiem – lata 30 – te
XX wieku
Wschodnia fasada zamku Przecław 1918-1939 – autor
Ksawery Niedobitowski- Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
Frontowa fasada zamku Przecław 1918-1939 –
autor Ksawery Niedobitowski- Narodowe
Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
Frontowa fasada zamku Przecław 1918-1939 –
autor Wiktor Jaderny – Narodowe Archiwum
Cyfrowe- www.nac.gov.pl
Jeden z pokoi hrabiowskich 1918-1939 – autor Ksawery Niedobitowski- Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
7_800
Niedobitowski- Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl Sala Królewska z amfiladą pokoi 1918-1939 –
– autor Wiktor Jaderny – Narodowe Archiwum
Cyfrowe- www.nac.gov.pl
Fragmenty pokoi hrabiowskich 1918-1939 – autor Ksawery Niedobitowski – Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
5_800
Fragmenty pokoi hrabiowskich 1918-1939 – autor Ksawery Niedobitowski – Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
Fragmenty pokoi hrabiowskich 1918-1939 – autor Ksawery Niedobitowski – Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
Kominek w Sali Balowej 1918-1939 – autor Wiktor Jaderny – Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
Wschodnia fasada zamku Przecław 1918-1939 – Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
10_800
Makata z końca XVIIw. 1918-1939 – Narodowe Archiwum Cyfrowe- www.nac.gov.pl
Zamek Przecław- fasada wschodnia –
– lata 1918-1939
11_800
Skrzynia renesansowa.
Rodzina Rey’ów
Rodzina Rey’ów
Hrabia Kazimierz Rey z siostrą Marią i kuzynką
r_2_800
Rodzina Rey’ów
We wrześniu 1939r. zamek w Przecławiu został zajęty przez niemieckie wojsko
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wrzesień 1939r. –  początek
niemieckiej okupacji
Pojazdy pancerne Niemców stacjonujących w Przecławiu
Wrzesień 1939r. – Niemcy przed
zamkiem
Niemieccy oficerowie na dziedzińcu zamkowym 25 września 1939r.
galeria_zdjec_historycznych_20
Ołtarz kościoła w Przecławiu
Elewacja wschodnia 1945r. (Archiwum Państwowe w Rzeszowie)
zamek_2_800
Elewacja południowa 1945r. (Archiwum Państwowe w Rzeszowie)
1964r.- fasada frontowa
 Zamek – strona wschodnia – widok z sadu 1966
Zamek – strona zachodnia 1966
4_irfan
Zamek – strona wschodnia 1966
Widok na wieżę od strony zachodniej zamku 1966
5_irfan
Widok na taras – strona południowa 1966
Sala Herbowa 1966
Hol I piętro – widok na schody 1966
Sala Pompejańska – kaplica 1966
10_irfan
Sala Polska 1966
 Sala Kominkowa 1966
11_irfan
Sala Portretowa 1966
Zamek – strona zachodnia
Zdjęcia z albumu rodzinnego Pani Anny Skoniecznej (1953)
Zdjęcia z albumu rodzinnego Pani Anny Skoniecznej (1953)
zdjcia_z_albumu_rodzinnego_pani_anny_skoniecznej_3_800
Zdjęcia z albumu rodzinnego Pani Anny Skoniecznej (1953)
Zdjęcia z albumu rodzinnego Pani Anny
Skoniecznej (1960)
zdjcia_z_albumu_rodzinnego_pani_anny_skoniecznej_5_800
Zdjęcia z albumu rodzinnego Pani Anny
Skoniecznej (1960)
Zamek – lata 70- te
Zamek – lata 70- te
Oficyna – lata 70-te
zamek_lata_70te_3
Zamek – lata 70- te
Zabytkowa kartka z 4 stycznia 1900r. awers
kartka_zamek_przecaw_2_800
Zabytkowa kartka z 4 stycznia 1900r. rewers
Most na Wisłoce- droga do Zamku w Przecławiu (lata 1940-1944)
Zamek Przecław- fasada frontowa (lata 1940-1944)
Zamek Przecław- fasada południowa (lata 1940-1944)
budynek_zarzdcy
Budynek Zarządcy (lata 1940-1944)
Budynek Zarządcy (lata 1940-1944)
widok_od_frontu
Widok na park od frontu (lata 1940-1944)
Pani Helena Stroińska z Poznania (lata 1940-1944)
Pani Helena Stroińska z Poznania z Matką i znajomą- fasada frontowa Zamku w Przecławiu (lata 1940-1944)
Widok na studnię- żuraw (lata 1940-1944)
zamek_ogrd
Ogród Zamku w Przecławiu (lata 1940-1944)
Droga do parku Zamku w Przecławiu (lata 1940-1944)
koci_przecaw
Droga w parku od strony Zamku w Przecławiu do Kościoła- mostek przez rzeczkę Słowik (lata 1940-1944)